Velosipēdista vadītāja apliecība

Velosipēdista apliecību iespējams iegūt no 10 gadu vecuma, iepriekš nokārtojot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības eksāmenu jeb, kā tas tiek saukts velosipēdista vadītāja apliecības gadījumā, testu.

Lai varētu nokārtot velosipēdista vadītāja apliecības iegūšanai nepieciešamos eksāmenus, ir nepieciešami tādi dokumenti kā pase, braukšanas mācību atļauja, vadītāja apliecība, atpūtas kuģu vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība vai dzimšanas apliecība tām personām, kuras ir jaunākas par 15 gadiem. Ja eksāmens tiek veikts atkārtoti, pirms eksāmena ir jāveic apmaksa.

Lai pienācīgi sagatavotos velosipēda vadītāja eksāmenam, iespējams mācīties no dažādiem informācijas resursiem:

  • Viens no variantiem ir CSDD mājaslapa, proti, csnt.csdd.lv, kurā ir pieejams tests, kuru izpildot, iespējams pārbaudīt savas zināšanas un gatavību velosipēdista eksāmena kārtošanai. Lai pildītu testu, dodieties uz sadaļu “Jauns eksāmens”, bet pēc tam izvēlieties sadaļu “Velosipēdi”. Jāpiebilst, ka šī testa kārtošanas reižu skaitam nav nekādu ierobežojumu, un to ir iespējams veikt bez maksas.
  • Tāpat iespējams mācīties tādā interneta vietnē kā www.berniem.csdd.lv vai CSDD mājaslapā, kurā iespējams atrast dažādu, ar velosipēdiem saistītu informāciju un uzdevumus.
  • Noteikti varat izmantot arī grāmatu “Ceļā ar velosipēdu”, ko izdevusi “Zvaigzne ABC”, sadarbojoties ar CSDD.
  • Varat izmantot arī CSDD sagatavoto Velosipēdistu rokasgrāmatu http://www.csdd.lv/tools/download.php?file=files/text/1395921685710_velo_buklets_izstadei.docx.
  • Neaizmirstiet arī par ceļu satiksmes noteikumiem, kas pieejami šajā saitē http://likumi.lv/ta/id/274865.

Ja ir vēlme apgūt velosipēda vadīšanas praktiskās iemaņas, to iespējams darīt arī Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, kas atrodas S. Eizenšteina ielā 4, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67025888 vai e-pastu info@motormuzejs.lv.

Eksāmens, kārtojot to pirmo reizi, ir bez maksas, bet, ja eksāmens tiek kārtots atkārtoti, ir jāmaksā 1,08 eiro.

Lai iegūtu velosipēdista vadītāja apliecību, sākumā ir veiksmīgi jānokārto datorizēts teorijas eksāmens, kas sastāv no 10 jautājumiem, uz kuriem ir jāatbild 10 minūšu laikā. Lai eksāmenu uzskatītu par nokārtotu, ir pareizi jāatbild uz vismaz 8 jautājumiem.

Lai pieteiktos eksāmenam, apmeklējiet mājaslapu www.berniem.csdd.lv, bet, lai uzzinātu papildus informāciju par velosipēdista eksāmenu, ierodieties kādā no CSDD nodaļām vai zvaniet uz attiecīgo CSDD nodaļas tālruni.

Jāuzsver, ka, ja jums jau ir kāda no transportlīdzekļa vadītāja kategorijām, jums ir tiesības vadīt arī velosipēdu. Ja jums ir vēlme iegūt arī atsevišķu velosipēda vadītāja apliecību, uzrādiet vadītāja apliecību jebkurā CSDD nodaļā, un jums tiks noformēta velosipēda vadītāja apliecība.