D un D1 vadītāja apliecības

D kategorijā ietilpst mehāniskie transportlīdzekļi, kuri paredzēti pasažieru pārvadāšanai, ar vismaz 8 sēdvietām, neieskaitot vadītāja sēdvietu, kā arī šīs kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir ne lielāka par 750 kg.

D kategorijas transportlīdzekļi pieder pie profesionālās kategorijas. Apmācības D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības iegūšanai, valsts eksāmenu kārtošana un tiesību iegūšana ir iespējamas tikai sākot no 24 gadu vecuma. Šīs kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem ir jāveic obligātās periodiskās apmācības 35 stundu garumā ik pēc pieciem gadiem, aktualizējot profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai pasažieru pārvadāšana noritētu droši, ko uz vadītāja apliecības apliecina ar kodu “95”, tādējādi apliecinot vadītāja sertificēšanu.

Lai iegūtu D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību, ir jāpabeidz šo kategoriju apmācības kādā no Latvijas autoskolām (turklāt, D kategorijas iegūšanai ir nepieciešams 2 gadu C kategorijas stāžs vai 1 gada D1 kategorijas stāžs), kā arī CSDD jānokārto atbilstoši teorētiskie eksāmeni ceļu satiksmes noteikumos, teorētiskie eksāmeni profesionālajos jautājumos, kā arī profesionālais praktiskais eksāmens, kurš notiek trīs etapos – figūru izpildē, braukšanā ceļu satiksmē ne mazāk kā 90 min, atbildēšanā uz 3 jautājumiem par transportlīdzekļa uzbūvi, aprīkojumu, kravas stiprināšanu.

D1 kategorijā ietilpst mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai, ar vismaz 8 sēdvietām, bet ne vairāk par 16 sēdvietām, kuru garums nav lielāks par 8 m, kā arī šīs kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir ne lielāka par 750 kg.

Apmācības D1 kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības iegūšanai, valsts eksāmenu kārtošana un tiesību iegūšana ir iespējama tikai no 21 gadu vecuma.

Lai iegūtu D1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību, ir jārīkojas tāpat kā aprakstīts D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanas gadījumā.

Būtiski pieminēt, ka D un D1 kategoriju transportlīdzekļu vadītāja apliecības derīguma termiņš ir tikai 5 gadi, pēc kura beigām vadītāja apliecība ir jāapmaina pret jaunu kādā no 10 CSDD nodaļām.