C un C1 vadītāja apliecības

C un C1 kategorijas transportlīdzekļi pieder pie profesionālās kategorijas.

C kategorijā ietilpst mehāniskie transportlīdzekļi, kuri neietilpst D kategorijā, kuru pilna masa ir vismaz 3500 kg, kā arī šīs kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras masa ir ne vairāk kā 750 kg.

Apmācības C kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai ir iespējamas no 19 gadu vecuma, bet valsts eksāmenu kārtošana un apliecības iegūšana ir iespējama tikai no 21 gada vecuma (izņemot personas, kuras atrodas militārajā dienestā, kuras apliecību var iegūt no 19 gadu vecuma).

C1 kategorijā ietilpst mehāniskie transportlīdzekļi, kuri neietilpst D kategorijā, kuru pilna masa ir vismaz 3500 kg, bet ne vairāk kā 7500 kg, kā arī šīs kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras masa ir ne vairāk kā 750 kg.

Apmācības C1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai ir iespējamas no 16 gadu vecuma, bet valsts eksāmenu kārtošana un apliecības iegūšana ir iespējama tikai no 18 gadu vecuma.

Lai iegūtu šo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesības, ir jāpabeidz šo kategoriju apmācības autoskolā, kā arī CSDD jānokārto atbilstoši teorētiskie eksāmeni ceļu satiksmes noteikumos, teorētiskie eksāmeni profesionālajos jautājumos, kā arī profesionālais praktiskais eksāmens, kurš notiek trīs etapos – figūru izpildē, braukšanā ceļu satiksmē ne mazāk kā 90 min, atbildēšanā uz 3 jautājumiem par transportlīdzekļa uzbūvi, aprīkojumu, kravas stiprināšanu.

Tiesības vadīt C1 kategorijas transportlīdzekļi ir iespējams iegūt divos veidos – iegūt tās vienlaicīgi ar B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apmācību un eksāmenu nokārtošanu, piemērojot papildus laiku un pārbaudījumus gan mācībām, gan eksāmenam, vai arī atsevišķi nokārtot C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības pēc tam, kad B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības ir jau iegūtas.

Būtiski pieminēt, ka C un C1 kategoriju transportlīdzekļu vadītāja apliecības derīguma termiņš ir tikai 5 gadi, pēc kura beigām vadītāja apliecība ir jāapmaina pret jaunu kādā no 10 CSDD nodaļām.

Šo piecu gadu laikā vadītājam ir jāveic regulāras apmācības 35 stundu garumā, pēc kurām tiek izsniegts sertifikāts.