Braukšanas mācību atļauja

Braukšanas mācību atļauja jeb “baltās tiesības” ir dokuments, kas sniedz personai tiesības mācīties vadīt AM, A1, A2, A, B1, B vai C1 kategorijas transportlīdzekļus un tā ir nepieciešama ikvienam topošajam autovadītājam, kuram vēl nav vadītāja apliecības. Latvijā tās ir obligātas kopš 2004. gada 1. jūlija, taču brīvprātīgā kārtā tās bija iespējams saņemt arī pirms tam.

Braukšanas mācību atļauju ir tiesīga saņemt ikviena persona, kura Latvijā dzīvo pastāvīgi vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām gadā un ir deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā.

Lai iegūtu atļauju mācīties vadīt AM kategorijas transportlīdzekļus, personai ir jābūt sasniegušai 12 gadu vecumu, A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai – 14 gadu vecumu, A2, B un C1 kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai – 16 gadu vecumu, A kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai – 22 gadu vecumu. Jāpiebilst, ka, lai mācītos vadīt A1, A2, A, B1, B vai C kategorijas transportlīdzekļus, drīkst izmantot arī mopēda vadītāja apliecību.

Lietojot braukšanas mācību atļauju, ir jāievēro vairākas būtiskas lietas:

  • Šo atļauju drīkst izmantot tikai Latvijas Republikas teritorijā;

  • Mācību braukšana pa ceļiem drīkst notikt tikai apmācītāja (instruktora vai individuāla transportlīdzekļa vadītāja ar vismaz 3 gadu stāžu) klātbūtnē un tikai tādā gadījumā, ja apmācāmā persona ir pietiekami apguvusi transportlīdzekļa vadīšanas iemaņas un ievēro Ceļu satiksmes noteikumus;

  • Pašvaldībām ir tiesības to administratīvajā teritorijā noteikt ceļus, pa kuriem laika posmā no pulksten 7:00 līdz 10:00 un no pulksten 16:00 līdz 20:00 mācību braucieni ir aizliegti.

Braukšanas mācību atļauju ir iespējams saņemt kādā no desmit CSDD Latvijas nodaļām, kurās izsniedz vadītāja apliecības. Lai saņemtu vai apmainītu braukšanas mācību atļauju, CSDD ir jāuzrāda pase, personas identifikācijas karte, atpūtas kuģa vadītāja apliecība vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība, derīga medicīniskā uzziņa, policijas izziņa par dokumenta zādzības faktu, ja iepriekš izdotā atļauja ir nozagta, kā arī jāveic apmaksa par braukšanas mācību atļauju.

Personai netiek izsniegta braukšanas mācību atļauja konkrētu kategoriju transportlīdzekļu vadīšanai, ja tai ir izsniegta vadītāja apliecība tās pašas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanā, izņemot situāciju, ja persona ir nokārtojusi eksāmenu teorijā, lai atjaunotu vadīšanas tiesības.

Atļaujas derīguma termiņš ir 3 gadi, pēc kura beigām tā ir jāapmaina pret jaunu mācību atļauju. Braukšanas mācību atļauja ir jāmaina arī tādā gadījumā, ja tā ir bojāta vai ir mainīti uz tās norādītie personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods u.tml.