B kategorijas vadītāja apliecība

Vadītāja apliecība ir dokuments, kas apliecina vadītāja tiesības vadīt apliecībā norādīto kategoriju transportlīdzekļus. Vadītāja apliecība atbilst 1968. gada Vīnes konvencijai “Par ceļu satiksmi”, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktiem, tāpēc tā ir derīga braukšanai kā Latvijā, tā arī ārpus tās. Vadītāja apliecību var iegūt ikviena persona, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā vai uzturas Latvijā ilgāk par 185 dienām gadā, kā arī ir deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā.

Lai iegūtu tiesības vadīt B kategorijas transportlīdzekļi, ir jābeidz vadītāju apmācības kursi, kurus var apgūt kādā no Latvijas autoskolām. Vadītāju apmācības kursi ietver teorētiskās un braukšanas apmācības. Pirms braukšanas apmācību uzsākšanas nepieciešams nokārtot braukšanas mācību atļauju. Vadītāju apmācības kursi noslēdzas ar teorētisko un transportlīdzekļa vadīšanas eksāmenu, uz kuriem ir iepriekš jāpiesakās kādā no CSDD nodaļām, uzrādot nepieciešamos dokumentus, kā arī samaksājot nodevu. Teorētiskā eksāmena kārtošanas maksa pašlaik ir 12,63 EUR, bet vadīšanas eksāmena maksa – 29,95 EUR.

Pie B kategorijas transportlīdzekļiem pieder automobiļi, mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilnā masa nepārsniedz 3500 kg un kuri ir konstruēti un paredzēti pasažieru pārvadāšanai, kuru skaits, neskaitot vadītāju, nepārsniedz astoņus. Pie B kategorijas transportlīdzekļiem pieder arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg, kā arī šīs kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šī savienojuma masa nepārsniedz 3500 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu. Ir pieļaujams vadīt arī B kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg, ja šī savienojuma pilnā masa pārsniedz 3500 kg, bet nepārsniedz 4250 kg, taču tādā gadījumā nepieciešams nokārtot papildus vadīšanas eksāmenu ar attiecīgu transportlīdzekli un jāsaņem vadītāja apliecība ar attiecīgu atzīmi (kods 96). Prasības B (96) kategorijas vadīšanas eksāmenā ir tieši tādas pašas kā BE kategorijas vadīšanas eksāmenā.

Valsts eksāmenu kārtošana un B kategorijas vadītāja apliecības iegūšana ir iespējama tikai no 18 gadu vecuma, taču mācības, tostarp arī praktiskās braukšanas apmācības var uzsākt jau no 16 gadu vecuma. Jāpiemin, ka B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības derīguma termiņš ir 10 gadi – pēc derīguma termiņa beigām vadītāja apliecība ir jāatjauno kādā no desmit Latvijas CSDD nodaļām, un pie atjaunošanas ir jāuzrāda atjaunojamā vadītāja apliecība, derīga medicīniskā uzziņa, kā arī jāsamaksā nodeva 22,05 EUR apmērā.