Autovadītāja – iesācēja psiholoģija

Statistika liecina, ka ar katru gadu, ceļa satiksmes negadījumu skaits, turpina pieaugt. Briesmīgākais ir tas, ka tie ir kļuvuši par mūsu ikdienu. Visā pasaulē, tagad liela uzmanība tiek pievērsta cilvēku drošībai. Aizdomājoties, par kļūdām šajā jomā ir jāsaka, ka topošajiem automašīnu vadītājiem, nepietiek tikai ar tām zināšanām vien, kuras tiek pasniegtas autoskolās, vēl ir ļoti svarīgi viņus iepazīstināt ar tiem faktoriem, kuri izraisa avārijas uz ceļiem. Šis raksts ir veltīts tiem cilvēkiem, kuri vēlas braukt bez nopietnām avārijām un pasargāt ne tikai sevi, bet arī savus tuviniekus.

Interesanti, ka mūsdienās, cilvēka loma avāriju izraisīšanā kļūst aizvien lielāka, tajā pašā laikā, tehnikas loma – aizvien vairāk samazinās. Un ja mēs iedziļināmies, visu šo kļūdu būtībā, tad varam pamanīt, ka tās visas ir psiholoģiskas dabas, jo tieši tāpat, kā jebkura cilvēka kļūda ir, viņa darbības vai bezdarbības rezultāts, t. i. viņa psihes izpausme.

Īpašības, kuras ir nepieciešamas autovadītājam. Kādas tās ir?

  • Autovadītājam ir jābūt uzmanīgam. Šī īpašība uz ceļa kļūst vissvarīgākā. Ja jūs jūtat, ka jums pirms brauciena ir grūti koncentrēties, tad saņemiet visus savus spēkus un mēģiniet koncentrēt uzmanību uz kādu konkrētu priekšmetu, ja jums tas neizdodas, tad braucienu labāk ir atlikt.
  • Autovadītājam ir jābūt emocionāli noturīgam. Tas nozīmē, ka jebkurā stresa situācijā, tas nedrīkst zaudēt pašsavaldīšanos un darba spējas.
  • Autovadītājam ir jābūt labai kustību koordinācijai, viņam vajag būt labai mijiedarbībai starp uztvertajiem signāliem un reakciju uz tiem.
  • Liela nozīme ir autovadītāju temperamentam. Ir zināms, ka līdzsvarots un mierīgs cilvēks vada automašīnu daudz drošāk nekā tas, kurš ātri aizsvilstas.

Visas šīs īpašības manāmi ietekmē drošību uz ceļiem.

Daudziem, automašīnu vadītājiem rodas jautājums, cik ilgi vadītājs tiek uzskatīts par iesācēju? Ārzemju psihologi ir noteikuši vairākus, uzvedības etapus:

Pirmais etaps. Sajūtu, ka visu laiku draud briesmas, pārvarēšana. Šis etaps, parasti ilgst, dažas dienas (pirmās), dažreiz – nedēļas un šajā laikā cilvēks izjūt lielu, psiholoģisko sasprindzinājumu. Tikko tapušajam autovadītājam, uz ceļa rodas daudz situāciju, kuras ir jārisina, bet viņam trūkst zināšanu un pieredzes. Tāpēc viņi, pēc iespējas vairāk, cenšas izvairīties ne tikai no kritiskām, bet arī no konfliktsituācijām.

Otrais etaps. Drošības sajūtas pārvērtēšana. Šajā gadījumā, briesmu sajūta ir pazemināta, salīdzinājumā ar reālo situāciju. Ja pirmajā gadījumā, cilvēks izvairās no kritiskām situācijām un cenšas nesaskarties ar rupjiem, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tad šajā gadījumā viss ir otrādi. Šie cilvēki uzskata, ka viņi labi vada automašīnu, tāpēc dara to samērā riskantā manierē gan priekš sevis, gan priekš citiem. Šis etaps ir daudzreiz riskantāks un var ilgt ilgāku laika posmu.

Trešais etaps. Objektīva briesmu novērtēšana (tā ilgst, aptuveni, kamēr ir nobraukti 4 – 10 000 km). Šajā etapā parādās iemaņas, kuras ir iegūtas automašīnas vadīšanas rezultātā un kuras ļauj atcerēties par briesmām, kuras sagaida mūs uz ceļiem.

Ceturtais etaps. Briesmu sajūtu samazināšanās. Tā pāriet, aptuveni, pēc 3 – 4 automašīnas vadīšanas gadiem, kad ir nobraukti aptuveni 100 000 km. Tas ir interesants fenomens, kuru psihologi paskaidro šādi: augsts profesionālisma līmenis var nospēlēt arī negatīvu lomu – iemidzināt modrību un likt pazust uzmanības sajūtai. Interesantus rezultātus, šajā jomā ir guvuši amerikāņu psihologi. Profesionālie, autosacīkšu vadītāji, parastajos braukšanas apstākļos, izraisīja vairāk ceļu satiksmes negadījumu, nekā parastie automašīnu vadītāji. Šie rezultāti liecina par to, ka drošību ļoti iespaido ne tikai vadīšanas pieredze, bet arī īpašības, kuras ir saistītas ar pašu vadītāju psiholoģiju.

Vēl viens interesants fakts, vācu zinātnieku veiktie pētījumi apliecina, ka pēc 7 – 8, automašīnas vadīšanas gadiem, autovadītāju pieredze, vairs nepalielinās. Daudzi zinātnieki uzskata, ka tāds periods var iestāties jau pēc 5 – 6 gadiem. Turpinājums nākamajā rakstā.