acels.lv

Auto vadīšana un vadītāja apliecības!

Latest Posts

C un C1 vadītāja apliecības

C un C1 kategorijas transportlīdzekļi pieder pie profesionālās kategorijas.

C kategorijā ietilpst mehāniskie transportlīdzekļi, kuri neietilpst D kategorijā, kuru pilna masa ir vismaz 3500 kg, kā arī šīs kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras masa ir ne vairāk kā 750 kg.

Apmācības C kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai ir iespējamas no 19 gadu vecuma, bet valsts eksāmenu kārtošana un apliecības iegūšana ir iespējama tikai no 21 gada vecuma (izņemot personas, kuras atrodas militārajā dienestā, kuras apliecību var iegūt no 19 gadu vecuma).

C1 kategorijā ietilpst mehāniskie transportlīdzekļi, kuri neietilpst D kategorijā, kuru pilna masa ir vismaz 3500 kg, bet ne vairāk kā 7500 kg, kā arī šīs kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras masa ir ne vairāk kā 750 kg.

Apmācības C1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai ir iespējamas no 16 gadu vecuma, bet valsts eksāmenu kārtošana un apliecības iegūšana ir iespējama tikai no 18 gadu vecuma.

Lai iegūtu šo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesības, ir jāpabeidz šo kategoriju apmācības autoskolā, kā arī CSDD jānokārto atbilstoši teorētiskie eksāmeni ceļu satiksmes noteikumos, teorētiskie eksāmeni profesionālajos jautājumos, kā arī profesionālais praktiskais eksāmens, kurš notiek trīs etapos – figūru izpildē, braukšanā ceļu satiksmē ne mazāk kā 90 min, atbildēšanā uz 3 jautājumiem par transportlīdzekļa uzbūvi, aprīkojumu, kravas stiprināšanu.

Tiesības vadīt C1 kategorijas transportlīdzekļi ir iespējams iegūt divos veidos – iegūt tās vienlaicīgi ar B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apmācību un eksāmenu nokārtošanu, piemērojot papildus laiku un pārbaudījumus gan mācībām, gan eksāmenam, vai arī atsevišķi nokārtot C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības pēc tam, kad B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības ir jau iegūtas.

Būtiski pieminēt, ka C un C1 kategoriju transportlīdzekļu vadītāja apliecības derīguma termiņš ir tikai 5 gadi, pēc kura beigām vadītāja apliecība ir jāapmaina pret jaunu kādā no 10 CSDD nodaļām.

Šo piecu gadu laikā vadītājam ir jāveic regulāras apmācības 35 stundu garumā, pēc kurām tiek izsniegts sertifikāts.

B kategorijas vadītāja apliecība

Vadītāja apliecība ir dokuments, kas apliecina vadītāja tiesības vadīt apliecībā norādīto kategoriju transportlīdzekļus. Vadītāja apliecība atbilst 1968. gada Vīnes konvencijai “Par ceļu satiksmi”, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktiem, tāpēc tā ir derīga braukšanai kā Latvijā, tā arī ārpus tās. Vadītāja apliecību var iegūt ikviena persona, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā vai uzturas Latvijā ilgāk par 185 dienām gadā, kā arī ir deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā.

Lai iegūtu tiesības vadīt B kategorijas transportlīdzekļi, ir jābeidz vadītāju apmācības kursi, kurus var apgūt kādā no Latvijas autoskolām. Vadītāju apmācības kursi ietver teorētiskās un braukšanas apmācības. Pirms braukšanas apmācību uzsākšanas nepieciešams nokārtot braukšanas mācību atļauju. Vadītāju apmācības kursi noslēdzas ar teorētisko un transportlīdzekļa vadīšanas eksāmenu, uz kuriem ir iepriekš jāpiesakās kādā no CSDD nodaļām, uzrādot nepieciešamos dokumentus, kā arī samaksājot nodevu. Teorētiskā eksāmena kārtošanas maksa pašlaik ir 12,63 EUR, bet vadīšanas eksāmena maksa – 29,95 EUR.

Pie B kategorijas transportlīdzekļiem pieder automobiļi, mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilnā masa nepārsniedz 3500 kg un kuri ir konstruēti un paredzēti pasažieru pārvadāšanai, kuru skaits, neskaitot vadītāju, nepārsniedz astoņus. Pie B kategorijas transportlīdzekļiem pieder arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg, kā arī šīs kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šī savienojuma masa nepārsniedz 3500 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu. Ir pieļaujams vadīt arī B kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg, ja šī savienojuma pilnā masa pārsniedz 3500 kg, bet nepārsniedz 4250 kg, taču tādā gadījumā nepieciešams nokārtot papildus vadīšanas eksāmenu ar attiecīgu transportlīdzekli un jāsaņem vadītāja apliecība ar attiecīgu atzīmi (kods 96). Prasības B (96) kategorijas vadīšanas eksāmenā ir tieši tādas pašas kā BE kategorijas vadīšanas eksāmenā.

Valsts eksāmenu kārtošana un B kategorijas vadītāja apliecības iegūšana ir iespējama tikai no 18 gadu vecuma, taču mācības, tostarp arī praktiskās braukšanas apmācības var uzsākt jau no 16 gadu vecuma. Jāpiemin, ka B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības derīguma termiņš ir 10 gadi – pēc derīguma termiņa beigām vadītāja apliecība ir jāatjauno kādā no desmit Latvijas CSDD nodaļām, un pie atjaunošanas ir jāuzrāda atjaunojamā vadītāja apliecība, derīga medicīniskā uzziņa, kā arī jāsamaksā nodeva 22,05 EUR apmērā.

Braukšanas mācību atļauja

Braukšanas mācību atļauja jeb “baltās tiesības” ir dokuments, kas sniedz personai tiesības mācīties vadīt AM, A1, A2, A, B1, B vai C1 kategorijas transportlīdzekļus un tā ir nepieciešama ikvienam topošajam autovadītājam, kuram vēl nav vadītāja apliecības. Latvijā tās ir obligātas kopš 2004. gada 1. jūlija, taču brīvprātīgā kārtā tās bija iespējams saņemt arī pirms tam.

Braukšanas mācību atļauju ir tiesīga saņemt ikviena persona, kura Latvijā dzīvo pastāvīgi vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām gadā un ir deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā.

Lai iegūtu atļauju mācīties vadīt AM kategorijas transportlīdzekļus, personai ir jābūt sasniegušai 12 gadu vecumu, A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai – 14 gadu vecumu, A2, B un C1 kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai – 16 gadu vecumu, A kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai – 22 gadu vecumu. Jāpiebilst, ka, lai mācītos vadīt A1, A2, A, B1, B vai C kategorijas transportlīdzekļus, drīkst izmantot arī mopēda vadītāja apliecību.

Lietojot braukšanas mācību atļauju, ir jāievēro vairākas būtiskas lietas:

  • Šo atļauju drīkst izmantot tikai Latvijas Republikas teritorijā;

  • Mācību braukšana pa ceļiem drīkst notikt tikai apmācītāja (instruktora vai individuāla transportlīdzekļa vadītāja ar vismaz 3 gadu stāžu) klātbūtnē un tikai tādā gadījumā, ja apmācāmā persona ir pietiekami apguvusi transportlīdzekļa vadīšanas iemaņas un ievēro Ceļu satiksmes noteikumus;

  • Pašvaldībām ir tiesības to administratīvajā teritorijā noteikt ceļus, pa kuriem laika posmā no pulksten 7:00 līdz 10:00 un no pulksten 16:00 līdz 20:00 mācību braucieni ir aizliegti.

Braukšanas mācību atļauju ir iespējams saņemt kādā no desmit CSDD Latvijas nodaļām, kurās izsniedz vadītāja apliecības. Lai saņemtu vai apmainītu braukšanas mācību atļauju, CSDD ir jāuzrāda pase, personas identifikācijas karte, atpūtas kuģa vadītāja apliecība vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība, derīga medicīniskā uzziņa, policijas izziņa par dokumenta zādzības faktu, ja iepriekš izdotā atļauja ir nozagta, kā arī jāveic apmaksa par braukšanas mācību atļauju.

Personai netiek izsniegta braukšanas mācību atļauja konkrētu kategoriju transportlīdzekļu vadīšanai, ja tai ir izsniegta vadītāja apliecība tās pašas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanā, izņemot situāciju, ja persona ir nokārtojusi eksāmenu teorijā, lai atjaunotu vadīšanas tiesības.

Atļaujas derīguma termiņš ir 3 gadi, pēc kura beigām tā ir jāapmaina pret jaunu mācību atļauju. Braukšanas mācību atļauja ir jāmaina arī tādā gadījumā, ja tā ir bojāta vai ir mainīti uz tās norādītie personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods u.tml.

Ko drīkst vilkt ar B kategorijas vadītāja apliecību?

Pēdējā laikā visai aktīvi internetā palikuši ir jautājumi par to, ko transportlīdzekļa vadītājs var vilkt ar savu B kategorijas vadītāja atļauju. Vairums cilvēku izlasot likumos un normatīvajos aktos doto informāciju tā arī nesaprot, kas tad īsti tur domāt, jo uzrakstīti šie punkti ir patiešām drausmīgā valodā, lai gan to visu varētu pasniegt daudz vienkāršāk un cilvēkiem saprotamāk.

Tātad vispirms ir jāsaprot, ka ar B kategorijas vadītāja atļauju drīkst vilkt piekabi 2 dažādos veidos, kur vienam no tiem ir vēl 2 apakš nosacījumi.

Tātad ar B kategorijas vadītāja apliecību drīkst vilkt piekabi:

  • Ja piekabes pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus, un kopējais piekabes un automašīnas svars nepārsniedz 4250 kg, tātad ar 3500 kilogramu smagu automašīnu drīkst vilkt 750 kilogramus smagu piekabi, bet ja automašīna ir smagāka piekabi vilkt nedrīkst.
  • Ja piekabes pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, tad ir 2 nosacījumi:
    • Piekabes pašmasa nedrīkst pārsniegt automašīnas pašmasu, kas nozīmē to, ka ja piekabe ir 1500 kilogramus smaga, bet automašīna ir 1400 kg smaga, tad piekabi vilkt nedrīkst!
    • Piekabes un automašīnas kopējā masa nedrīkst pārsniegt 3500 kilogramus.

Pēc šiem noteikumiem izriet, ka ja tev ir auto , kas sver 3500 kilogramus, tu drīksti vilkt piekabi, kas nepārsniedz 750 kilogramus, bet ja tavs auto ir teiksim 1500 kilogramus smags tu vari vilkt kaut 1500 kilogramus smagu piekabi. Tas nozīmē, ka smagāko piekabi, ko pēc šiem noteikumiem iespējams ar B kategoriju vilkt it 1750 kilogrami pie nosacījuma ka automašīnas svars arī ir 1750 kg. Jocīgi liekas tas, ka maza automašīna drīkst vilkt smagākas piekabes nekā automašīnas ar lielāku pašmasu, kā arī tas nozīmē, ka piekabes lielumam un asu skaitam nav pilnīgi nekādas nozīmes, un svarīgs ir tikai tās svars!

Un vēl jāzina arī tas, ka piekabei tiek skaitīta tikai piekabes pilnā masa, arī tad, ja tajā nekas nav iekšā, un tas tiek darīt tāpēc, lai policistiem apturot vadītājus nebūtu kādā mistiskā veidā jāmēģina nosvērt pikekabes saturu.